.

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (\ "เงื่อนไข") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลเดียว (\ "คุณ " หรือ \ "คุณ ") และ Everlive.net ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมการใช้บริการออนไลน์ Everlive.net ของคุณ (\ "บริการ ") เว็บไซต์ Everlive.net (\ "เว็บไซต์ "), ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ที่แจกจ่ายด้วยข้อตกลงนี้และซอฟต์แวร์อื่นๆที่มีให้โดย Everlive.net รวมถึงการปรับปรุงใดๆและ เอกสารประกอบ (\ "ซอฟต์แวร์ ") รวมกัน, ซอฟแวร์, เว็บไซต์และบริการอาจจะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์ " หรือ \ "ผลิตภัณฑ์/บริการ ". โดยการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหรือที่คล้ายกันหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆของเราและติดต่อเราก่อน หากคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของนิติบุคคลคุณแสดงว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลนั้นกับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและคุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และบัญชีของคุณรวมถึงบัญชีย่อยใดๆ หากคุณสูญเสียรหัสผ่านหรือคีย์การเข้ารหัสลับสำหรับบัญชีของคุณคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำรองของคุณได้ คุณต้องแจ้งให้ Everlive.net ทราบถึงการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการ หาก Everlive.net กำหนดว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น Everlive.net อาจระงับบัญชีของคุณและกำหนดให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

ข้อมูลของคุณเป็นเพียงของคุณ เราไม่มีความสนใจในไฟล์เว็บไซต์ของคุณและฐานข้อมูลของคุณ มันจะถูกบีบอัดเมื่อสคริปต์ของเราใช้เวลาการสำรองข้อมูลและเพียงแค่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา. เราไม่เคยขยาย เราไม่เคยให้คนอื่น เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การสำรองข้อมูลของคุณอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แต่เราไม่รับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลสูญหายหรือความเสียหายหรือผลการดำเนินการใดๆ เราขอแนะนำให้คุณมีการสำรองข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มเว็บไซต์และฐานข้อมูลของคุณ บริการที่ถูกระงับจะยังคงถูกระงับจนกว่าใบแจ้งหนี้จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน บริการที่ถูกระงับเป็นเวลา7วันจะถูกยกเลิกและข้อมูลทั้งหมดในบริการดังกล่าวจะหายไปอย่างถาวร

การปฏิบัติตามกฎหมายและการใช้งานที่ยอมรับได้

คุณมีหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริการและข้อมูลใดๆที่คุณจัดเก็บหรือแชร์บนบริการ คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ Everlive.net เพื่อ:

  • ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
  • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลที่สาม
  • ส่งวัสดุใดๆที่เป็นหยาบคายหรือไม่เหมาะสมหรือที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆหรือไฟล์เช่นม้าโทรจันเวิร์มหรือระเบิดเวลา

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

คุณเห็นด้วยโดยเฉพาะว่า Everlive.net, ซัพพลายเออร์, ตัวแทนจำหน่าย, พันธมิตรและบริษัทในเครือของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับทางอ้อมใดๆ, โดยบังเอิญ, พิเศษ, ความเสียหายที่สำคัญหรือเป็นตัวอย่าง, รวมทั้ง ความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร, ค่าความนิยม, การใช้, ข้อมูล, ต้นทุนการจัดหาสินค้าทดแทนหรือบริการหรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่นๆ (แม้ว่าบุคคลที่คุณกำลังมองหาความเสียหายต่อได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายดังกล่าว) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือ ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์/บริการที่นำเสนอโดย Everlive.net หรือในทางใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการที่นำเสนอโดย Everlive.net

หากคุณมีบัญชีที่มีการชำระเงินคุณยอมรับว่าการรวมหนี้สินของ Everlive.net ซัพพลายเออร์ผู้ค้าปลีกพันธมิตรและบริษัทในเครือของพวกเขาสำหรับการอ้างสิทธิ์ใดๆและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการที่นำเสนอโดย Everlive.net จะจำกัดอยู่ที่ จำนวนเงินที่ชำระสำหรับบัญชีนั้นสำหรับเดือนปัจจุบัน หากคุณมีบัญชีฟรีคุณยอมรับว่าไม่มีความ Everlive.net ของซัพพลายเออร์ผู้ค้าปลีกพันธมิตรและบริษัทในเครือของพวกเขาสำหรับการเรียกร้องใดๆและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการที่นำเสนอโดย Everlive.net คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าข้อจำกัดความเสียหายนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานของการต่อรองระหว่างคุณและ Everlive.net

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

Everlive.net ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินด้านปัญญาของผู้อื่นและต้องการให้ผู้ใช้บริการทำเช่นเดียวกัน เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่สามารถอัปโหลดจัดเก็บแบ่งปันการแสดงโพสต์ส่ง e-mail ส่งหรือทำให้มีเนื้อหาใดๆที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางธุรกิจหรือสิทธิกรรมสิทธิ์อื่นๆของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หากคุณกระทำการละเมิดซ้ำ Everlive.net อาจยกเลิกบัญชีของคุณ

เราไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์หรือชื่อบริษัททั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน EverLive.net เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง, ชดใช้, และถือครอง Everlive.net, ซัพพลายเออร์, ผู้ค้าปลีก, หุ้นส่วน, และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของพวกเขาไม่เป็นอันตรายจากและกับการเรียกร้องใดๆ, หนี้สิน, ความสูญเสีย, ขาดทุนและค่าใช้จ่ายรวมทั้ง ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับ:

  • การใช้ผลิตภัณฑ์/บริการที่นำเสนอโดย Everlive.net;
  • การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
  • การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆหรือ
    การอ้างสิทธิ์ใดๆที่ใช้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
  • ข้อผูกมัดการชดใช้นี้จะอยู่รอดการยุติหรือหมดอายุของบัญชีและเงื่อนไขเหล่านี้

การบำรุงรักษา

คุณยอมรับและยอมรับว่า EverLive.net ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาซ่อมแซมหรือการปรับรุ่นระบบและเครือข่าย เราจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการแจ้งให้คุณทราบถึงการบำรุงรักษาที่รอดำเนินการอย่างไรก็ตามไม่มีข้อผูกพันใดๆที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการบำรุงรักษาดังกล่าว


การเปลี่ยนแปลงไปยังบริการและข้อกำหนด

Everlive.net ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนระงับหรือหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน Everlive.net สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและแต่ละการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนวัสดุทั้งหมดจะใช้การติดตามอย่างเดียว การใช้ผลิตภัณฑ์/บริการใดๆของคุณอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไข หากต้องการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆโปรดตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดที่โพสต์บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะต้องหยุดใช้ผลิตภัณฑ์/บริการทันที

 

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?