.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธี EverLive.net ใช้และปกป้องข้อมูลใดๆที่คุณให้เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ EverLive.net มุ่งมั่นที่จะมั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครอง เราควรจะขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างที่คุณสามารถระบุได้เมื่อใช้เว็บไซต์นี้, คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะใช้เฉพาะตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้. EverLive.net อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยการปรับปรุงเพจนี้ คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายให้เช่ายืมแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่ทำสัญญาและการเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นหนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าอนุญาตให้ EverLive.net ใช้ชื่อชื่อธุรกิจรายละเอียดเมืองหรือประเทศและความคิดเห็นในเอกสารทางการตลาดหรือเป็นคำรับรองบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าสามารถส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อถอนการตรวจสอบนี้ EverLive.net จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามหากกฎหมายกำหนดตามคำสั่งศาลที่ถูกต้องของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจหรือหน่วยงานเรียกเก็บเงินหากจำเป็น

การใช้คุกกี้

Cookies are small data files stored on the hard disk of your computer. The so called “session cookies” are stored in a temporary memory and deleted when you closes the browser; they do not collect any information from your computer. The Site deploys cookies also for specific and limited purposes, for example upon your subscription to the Site, and said cookies collect your personal information that are used to recognize you in case of following visit to the Site, to make easier the visit to the Site and the login procedure (for example by remembering your username and password), to allow us to understand what are the sections of the Site that you are most interested in, to offer you a personalized visit of the Site and of the information thereon published, and for Site security and managing purposes. The cookies deployed on the Site cannot be used to run programs on your computer or to download viruses on the same, and they do not allow any kind of control on your computer. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually change the web browser to disable this function. The section “Help” of the toolbar placed on the majority of browsers explains how to avoid receipt of cookies, web bacons and other tracking technologies, how to obtain from browser notice of receipt of the referenced technologies or how to disable them completely. Disabling of cookies may limit the possibility to use the Site and may prevent you from fully benefiting of the Site functionalities and services.

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้ใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อออกจากเว็บไซต์ของเราคุณควรทราบว่าเราไม่ได้มีการควบคุมใดๆที่เว็บไซต์อื่นๆ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆที่คุณให้ไว้ในขณะที่ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังและดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในคำถาม

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?