.

disse Servicevilkår (\ "vilkår ") er en juridisk aftale mellem dig, enten en person eller en enkelt juridisk enhed (\ "du " eller \ "du ") og Everlive.net. Disse vilkår regulerer din brug af alle Everlive.net onlinetjenester (\ "tjenester "), Everlive.net-webstedet (\ "websted "), den klientsoftware, der distribueres med denne aftale, og anden software, der leveres af Everlive.net, herunder eventuelle opdateringer og eventuelle medfølgende dokumentation (\ "software "). Samlet set kan softwaren, webstedet og tjenesterne kaldes \ "produkter " eller \ "produkter/tjenester ". Ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside eller lignende, eller ved hjælp af produkter, accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår eller privatlivspolitikken, skal du ikke bruge nogen af vores produkter og kontakte os først. Hvis du accepterer disse vilkår på vegne af en juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde den pågældende juridiske enhed til disse vilkår.

du er ansvarlig for at holde dine adgangskoder sikre, og du accepterer ikke at videregive dine adgangskoder til nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for enhver aktivitet, der forekommer under dine brugernavne og konti, herunder eventuelle under konti. Hvis du mister dine adgangskoder eller krypteringsnøglerne til dine konti, kan du muligvis ikke få adgang til dine sikkerhedskopieringsdata. Du skal straks underrette Everlive.net om eventuel uautoriseret brug af dine konti eller andre sikkerhedsbrud i forbindelse med tjenesten. Hvis Everlive.net konstaterer, at der er opstået et sikkerhedsbrud eller sandsynligvis vil opstå, kan Everlive.net suspendere dine konti og kræve, at du ændrer dine brugernavne og adgangskoder.

Dine data er simpelthen din. Vi har ingen interesse i dine hjemmeside filer og din database. Det er komprimeret, når vores script tager backup og bare gemt på vores servere. Det har vi aldrig dekomprimere. Vi giver det aldrig til andre. Vi gør vores bedste for at holde dine backups på sikrere og pålidelige servere, men vi accepterer ikke noget ansvar for tab af data eller korruption eller nogen resultater af det. Vi på det kraftigste anbefale dig at have yderligere sikkerhedskopier af dine hjemmeside filer og database. Enhver suspenderet tjeneste vil forblive suspenderet, indtil fakturaen er betalt fuldt ud. Tjenester, der er blevet suspenderet i 7 dage, vil blive afbrudt, og alle data på nævnte tjeneste vil blive tabt permanent.

overholdelse af love og acceptabel brug

du er eneansvarlig for din adfærd i forbindelse med tjenesten og alle data, du opbevarer eller deler på tjenesten. Du accepterer specifikt, at du ikke vil bruge Everlive.net produkter/tjenester til at:

  • overtræde nogen love eller bestemmelser;
  • krænker tredjemands intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder
  • overføre materiale, der er uanstændigt eller stødende, eller som indeholder virus eller anden skadelig computerkode eller filer som trojanske heste, orme eller tidsbomber.

begrænsning af ansvar

du er specifikt enig i, at Everlive.net, dets leverandører, forhandlere, partnere og deres respektive associerede selskaber ikke vil være ansvarlige over for dig FOR nogen indirekte, tilfældige, særlige, FØLGEskader eller eksemplarisk skade, herunder ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA, OMKOSTNINGER VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER-TJENESTER ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS DEN PART, DU SØGER ERSTATNING FOR, ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE evne til at bruge de produkter/tjenester, der tilbydes af Everlive.net eller på nogen måde i forbindelse med de produkter/tjenester, der tilbydes af Everlive.net.

Hvis du har en betalt konto, accepterer du, at det samlede ansvar for Everlive.net, dets leverandører, forhandlere, partnere og deres respektive associerede selskaber FOR alle krav i forbindelse med de produkter/tjenester, der tilbydes af Everlive.net, er begrænset til BELØB, DER ER BETALT FOR DEN PÅGÆLDENDE KONTO FOR DEN AKTUELLE MÅNED. Hvis du har en gratis konto, accepterer du, at der ikke er noget ansvar for Everlive.net, dets leverandører, forhandlere, partnere og deres respektive associerede selskaber FOR alle krav i forbindelse med de produkter/tjenester, der tilbydes af Everlive.net. DU accepterer specifikt, at denne SKADESBEGRÆNSNING er et grundlæggende ELEMENT i grundlaget for HANDLEN mellem dig og Everlive.net.

BESKYTTELSE af intellektuel ejendomsret

Everlive.net respekterer andres intellektuelle ejendomsret og kræver, at brugerne af tjenesten gør det samme. Når du bruger produkterne, må du ikke uploade, opbevare, dele, vise, sende, sende eller på anden måde stille materiale til rådighed, der krænker enhver persons eller enheds ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre ejendomsrettigheder. Hvis du begår gentagne overtrædelser, kan Everlive.net opsige dine konti.

vi gør ikke krav på ejerskab i andres immaterielle rettigheder. Alle vare-, mærke-eller firmanavne, der ikke tilhører EverLive.net, er deres respektive ejernes intellektuelle ejendomsret.

bruger skadesløsholdelse

Du indvilliger i at forsvare, skadesløsholde og besidde Everlive.net, dets leverandører, forhandlere, partnere og deres respektive associerede selskaber skadesløse fra og mod eventuelle krav, forpligtelser, skader, tab og udgifter, herunder rimelige advokathonorarer og-omkostninger i forbindelse med:

  • din brug af de produkter/tjenester, der tilbydes af Everlive.net;
  • din overtrædelse af disse vilkår;
  • din krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, eller
    enhver påstand om, at brugen af dine data forårsagede skade på en tredjepart.
  • Denne forpligtelse til skadesløsholdelse vil overleve opsigelsen eller udløbet af din konto og disse vilkår.

MAINTENANCE

du hermed anerkender og accepterer, at EverLive.net forbeholder sig ret til midlertidigt at suspendere tjenester med henblik på at vedligeholde, reparere eller opgradere sine systemer og netværk. Vi vil bruge den bedste indsats for at underrette dig om ventende vedligeholdelse, men på intet tidspunkt er forpligtet til at informere dig om en sådan vedligeholdelse.


ændringer i tjenesten og vilkår

Everlive.net forbeholder sig retten til når som helst at ændre, suspendere eller ophøre med at levere tjenesten helt eller delvist. Everlive.net forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår til enhver tid, og hver sådan ændring vil være effektiv ved udstationering på webstedet. Alle væsentlige ændringer vil kun gælde prospektivt. Din fortsatte brug af produkter/tjenester efter en sådan ændring udgør din aftale om at være bundet af de ændrede vilkår. For at holde dig informeret om eventuelle ændringer bedes du gennemgå den nyeste version af disse vilkår, som er lagt ud på websitet. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår, skal du straks ophøre med at bruge produkterne/tjenesterne.

 

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?