.

Tato zásada ochrany osobních údajů stanoví, jak EverLive.net používá a chrání všechny informace, které dáte při používání tohoto webu. EverLive.net se zavazuje zajistit ochranu osobních údajů. Měli bychom vás požádat, abyste poskytli určité informace, podle kterých můžete být identifikováno při používání tohoto webu, můžete si být jisti, že bude použit pouze v souladu s tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. EverLive.net tuto zásadu může čas od času změnit aktualizací této stránky. Čas od času byste měli zkontrolovat tuto stránku a ujistit se, že jste spokojeni se všemi změnami.

používání osobních údajů

neprodáváme, nepronásmějeme, nepůjčujeme, nevyměním vám vaše osobní údaje žádné třetí straně. Osobní údaje zákazníka budeme používat pouze tak, jak je to nezbytně nutné pro poskytování smluvních služeb a pro výběr dlužných poplatků.

zpřístupnění osobních údajů

Zákazník autorizuje EverLive.net, aby používal jeho jméno, obchodní firmu, informace o městě nebo zemi a poznámky v marketingových dokumentech nebo jako doporučení na našem webovém serveru. V každém okamžiku může zákazník zaslat písemnou výpověď, aby toto povolení odvolal. EverLive.net pouze uveřejní osobní údaje třetí straně, pokud to vyžaduje zákon, jak je doloženo platným soudním rozhodnutím příslušné jurisdikce nebo inkasní agenturou, je-li to nutné.

Použití souborů cookie

Cookies are small data files stored on the hard disk of your computer. The so called “session cookies” are stored in a temporary memory and deleted when you closes the browser; they do not collect any information from your computer. The Site deploys cookies also for specific and limited purposes, for example upon your subscription to the Site, and said cookies collect your personal information that are used to recognize you in case of following visit to the Site, to make easier the visit to the Site and the login procedure (for example by remembering your username and password), to allow us to understand what are the sections of the Site that you are most interested in, to offer you a personalized visit of the Site and of the information thereon published, and for Site security and managing purposes. The cookies deployed on the Site cannot be used to run programs on your computer or to download viruses on the same, and they do not allow any kind of control on your computer. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually change the web browser to disable this function. The section “Help” of the toolbar placed on the majority of browsers explains how to avoid receipt of cookies, web bacons and other tracking technologies, how to obtain from browser notice of receipt of the referenced technologies or how to disable them completely. Disabling of cookies may limit the possibility to use the Site and may prevent you from fully benefiting of the Site functionalities and services.

Odkazy na jiné weby

naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé weby. Jakmile však použijete tyto odkazy k odchodu z webu, měli byste si uvědomit, že na tomto jiném webu nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme být odpovědni za ochranu a soukromí všech informací, které poskytujeme při návštěvě takového webu, a takové lokality se tímto prohlášením neřídí. Buďte opatrní a Prohlédněte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které platí pro daný web.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?